ProizvodiFotografije
POLYMONO® ojačanje od mikro sintetičkih vlakana
O proizvodu
Polymono® mikro sintetička vlakna koriste se u bilo kojoj primjeni betona kako bi se smanjila pojava pukotina usljed plastičnog skupljanja i plastičnog slijeganja, čime beton postaje trajniji i otporniji tokom cijelog vijeka trajanja. Jednostavna su za upotrebu i mogu se direktno miješati u beton, eliminišući vrijeme i trud koji su potrebni za transport i ugradnju tradicionalne mreže u svrhu kontrole pukotina nastalih usljed skupljanja betona.
Uputstvo za upotrebu i miješanje
Ovisno o zahtjevima projekta, Polymono® preporučene doze variraju između 0,3 kg/m3 i 2,0 kg/m3. Homogena smjesa se dobiva dodavanjem Polymono® u traku agregata u postrojenju za proizvodnju betona ili miješanjem u miješalici za beton u visokoj brzini najmanje 5 minuta na terenu. Preporučuje se upotreba aditiva plastifikatora u većim dozama.
Tehničke specifikacije
Dizajnirana za rješavanje problema pucanja u ranoj fazi, Polymono mikro sintetička vlakna pomažu u sprečavanju širenja pukotina u plastičnom stanju – upravo kada se javlja većina pukotina. Tokom faze plastičnog slijeganja, vlakna stvaraju trodimenzionalnu potpornu mrežu koja se odupire silama gravitacije, držeći agregate u suspenziji i podstičući ravnomjerno “krvarenje” betona (izdvajanje vode). Također, ova vlaknasta mreža povećava zateznu čvrstoću betona i tokom faze plastičnog skupljanja.
Smanjuje pojavu pukotina zbog skupljanja betona.
100% alkalno otporna. Ne korodiraju. Ne reaguju hemijski.
Dugotrajna otpornost na propadanje bilo da je u kontaktu sa vlagom i alkalijama prisutnim u cementnoj pasti ili drugim supstancama prisutnim u aditivima za betone.
Povećava vijek trajanja betona.
Smanjuje oštećenja od smrzavanja/odmrzavanja i ublažava propusnost vode i hemikalija u beton zbog trodimenzionalnog efekta vlakana unutar betonske mješavine.
Koriste se u primjeni sa mlaznim betonom jer uveliko smanjuju odskok i štedi materijal.
Prednosti primjene
Štedi vrijeme potrebno za rukovanje čeličnom mrežom na gradilištu.
Značajno smanjuje vrijeme ugradnje i direktne troškove rada.
Sprečavanje korozije produžava vijek trajanja i smanjuje troškove održavanja.
Eliminiše rizike vezane za rad i uklanja potencijalne opasnosti sa radnog mjesta povezane sa čeličnom mrežom i čeličnim vlaknima.
Ne oštećuje građevinsku opremu kao čelična vlakna.
Smanjuje troškove skladištenja i može se skladištiti dugoročno.
Ukupna cijena je niža od čelične mreže i čeličnih vlakana.
Vrste pakovanja
Mogućnost pakovanja po mjeri prema posebnim zahtjevima.

Ostali proizvodi