ProizvodiFotografije
MONOFIRE® ultra fino mikro sintetičko vlakno
O proizvodu
Monofire® mikro sintetička vlakna za beton napravljena su od 100% čistog polipropilena. Dizajnirana su posebno za upotrebu kod vatrootpornih betona u tunelogradnji. Monofire® vlakno je otporno na alkalije, ne absorbuje tečnosti i ne korodira. Monofire® vlakna prolaze kroz poseban tretman u proizvodnji i odlikuje ih odlično miješanje i homogena distribucija u betonu. Njihova upotreba štiti beton od naprezanja koja uzrokuju ljuštenje pri brzom porastu topline.
Uputstvo za upotrebu i miješanje
Ovisno o zahtjevima projekta, Monofire® preporučene doze variraju između 1,5 kg/m3 i 2,0 kg/m3. Homogena smjesa se dobiva dodavanjem Monofire® u traku agregata u postrojenju za proizvodnju betona ili miješanjem u miješalici za beton u visokoj brzini najmanje 5 minuta na terenu. Preporučuje se upotreba aditiva plastifikatora u većim dozama.
Tehničke karakteristike i prednosti
Prilikom zagrijavanja betona dolazi do desorpcije vlage u vanjskom sloju. Zbog brzog porasta temperature, pritisak pare također rapidno raste. Nedovoljna zatezna čvrstoća rezultira iznenadnim pomjeranjem u obliku eksplozivnog ljuštenja površinskog sloja. Ultra-fini filamenti Monofire ispod 20 mikrona ravnomjerno se višedimenzionalno raspoređuju po betonu. Na visokim temperaturama, Monofire® vlakna počinju da se tope i stvaraju matricu praznina koju vodena para može popuniti. Ovo otapanje olakšava smanjenje unutrašnjih naprezanja u betonu koja uzrokuju eksplozivno ljuštenje, tako da armatura može biti zaštičena i izolirana sa dovoljnim zaštitnim slojem. Kako je ispod 20 mikrona i 6 mm u dužini, broj vlakana je značajno povećan, preko 500 miliona filamenta/kg. Općenito, preporučena upotreba je 1,5 kg/m3 za 120 minuta otpornosti na vatru (RWS) za beton normalne čvrstoće gdje se stvara preko 750 miliona mikroskopskih šupljina.
 
Monofire® vlakna su ultra fina i mogu se koristiti u visokim dozama. Specijalnom proizvodnom tehnikom nanosi se najsavremeniji antistatički premaz koji omogućava vrhunsko miješanje i homogenu distribuciju u betonu.
 
Vrste pakovanja
Mogućnost pakovanja po mjeri prema posebnim zahtjevima.

Ostali proizvodi